คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางปณิฏฐา  พ่อค้า
นางปณิฏฐา พ่อค้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
จ.ส.ท.เทวัญ มีมาก
จ.ส.ท.เทวัญ มีมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพวงผกา  สกุลรัง
นางพวงผกา สกุลรัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.ชนัญชิดา  ขุมทอง
น.ส.ชนัญชิดา ขุมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ปวันรัตน์ ขุมทอง
น.ส.ปวันรัตน์ ขุมทอง
ครู คศ.2
นางวิไลลักษณ์ รัฐอินทร์
นางวิไลลักษณ์ รัฐอินทร์
ครู คศ.2
นางวิมลพันธ์  งามดอกสันเทียะ
นางวิมลพันธ์ งามดอกสันเทียะ
ครู คศ.1
นางมณีรัตน์ สัชชานนท์
นางมณีรัตน์ สัชชานนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมลฤดี  มีเจริญ
นางมลฤดี มีเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ณัฐริกา อินทรามะ
น.ส.ณัฐริกา อินทรามะ
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.นิภาพร เรืองไกล
น.ส.นิภาพร เรืองไกล
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.