คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
น.ส.วินิตา มัทธุรี
น.ส.วินิตา มัทธุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.กัญญารัตน์  แก้วหอม
น.ส.กัญญารัตน์ แก้วหอม
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
น.ส.ลักษมนต์  สมนิยาม
น.ส.ลักษมนต์ สมนิยาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอิสรีย์  มีมาก
นางอิสรีย์ มีมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางคำพร  ตะลาโส
นางคำพร ตะลาโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.นิตยา สายพรหม
น.ส.นิตยา สายพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวรรณา  มั่นยืน
นางวรรณา มั่นยืน
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.