คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
น.ส.วิมล  สืบสันต์
น.ส.วิมล สืบสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายฐานะพงษ์  ศรีจันทร์
นายฐานะพงษ์ ศรีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จ.อ.ธงชัย บุตรสำราญ
จ.อ.ธงชัย บุตรสำราญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.เตชภณ  จันทร์งาม
จ.ส.อ.เตชภณ จันทร์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พ.จ.อ.หญิงวริศรา  สมพันธ์
พ.จ.อ.หญิงวริศรา สมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ.อ.เข็มชาติ ประชุมฉลาด
จ.อ.เข็มชาติ ประชุมฉลาด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวศุภมาศ  กรวยทอง
นางสาวศุภมาศ กรวยทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ  จิตรหาญ
นายศราวุธ จิตรหาญ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายจิรเมธ  ขดโข
นายจิรเมธ ขดโข
พนักงานดับเพลิง
นายธวัชชัย  ต่อดอก
นายธวัชชัย ต่อดอก
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)
น.ส.ณัฐกานต์  ทองศรีสุข
น.ส.ณัฐกานต์ ทองศรีสุข
คนงานทั่วไป
น.ส.พัชรา  อย่าลืมดี
น.ส.พัชรา อย่าลืมดี
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.