คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
_______________________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด
นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
มือถือ 093-4768825
พ.จ.อ.ไสว  สัชชานนท์
พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์
รองปลัดอบต.บ้านไทร
มือถือ 092-1561659
น.ส.วิมล  สืบสันต์
น.ส.วิมล สืบสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 080-1601014
น.ส.วินิตา มัทธุรี
น.ส.วินิตา มัทธุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 089-9493598
นางปณิฏฐา  พ่อค้า
นางปณิฏฐา พ่อค้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
มือถือ 092-2741328
นายกิตติ  เจริญศิริ
นายกิตติ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 062-8938874
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.