คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายธนาชัย  เฉลียวฉลาด
นายธนาชัย เฉลียวฉลาด
ประธานสภา อบต.
นายจุด  บุตรดี
นายจุด บุตรดี
รองประธานสภา อบต.
นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เลขานุการสภา อบต.
นางสาวรัชนก  ทองศรีสุข
นางสาวรัชนก ทองศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นางสาวภาวินี  แสงสายภักดี
นางสาวภาวินี แสงสายภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายธนาวัฒน์  แก้วกอง
นายธนาวัฒน์ แก้วกอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นางกองทรัพย์ กล้าแข็ง
นางกองทรัพย์ กล้าแข็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายวิศักดิ์  ลายสน
นายวิศักดิ์ ลายสน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายพันธ์  จิตรหาญ
นายพันธ์ จิตรหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายประชา  หมายสูนคำ
นายประชา หมายสูนคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.