คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายประศักดิ์ มีเจริญ
นายประศักดิ์ มีเจริญ
ประธานสภา อบต.
นายธนาชัย เฉลียวฉลาด
นายธนาชัย เฉลียวฉลาด
รองประธานสภา อบต.
นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
นางเขมานันท์ ขบวนฉลาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เลขานุการสภา อบต.
นางสาวรัชนก ทองศรีสุข
นางสาวรัชนก ทองศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายปรารภ มัดทุรี
นายปรารภ มัดทุรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นางเกษร แสวงมี
นางเกษร แสวงมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายธนาวัฒน์ แก้วกอง
นายธนาวัฒน์ แก้วกอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายสมจิตร บุตรดี
นายสมจิตร บุตรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายสมควร คิดดีจริง
นายสมควร คิดดีจริง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นางกองทรัพย์ กล้าแข็ง
นางกองทรัพย์ กล้าแข็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายอนิรุทธิ์ หวังสม
นายอนิรุทธิ์ หวังสม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายสวัสดิ์ สินมาก
นายสวัสดิ์ สินมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายจุด บุตรดี
นายจุด บุตรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายเชิดชัย วิโรจน์รัตน์
นายเชิดชัย วิโรจน์รัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายพันธ์ จิตรหาญ
นายพันธ์ จิตรหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นางบุญรัตน์ หารศรีภูมิ
นางบุญรัตน์ หารศรีภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายสุพจน์ ตรงตามคำ
นายสุพจน์ ตรงตามคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.