คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นายเหิน  จุไรย์
นายเหิน จุไรย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7371063
นายนะลง  ศรีสรรงาม
นายนะลง ศรีสรรงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
หมายเลขโทรศัพท์ 087-8234397
นายสุโรจน์  นามเวช
นายสุโรจน์ นามเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 084-9591237
นายวิโรจน์  รองแก้ว
นายวิโรจน์ รองแก้ว
เลขานุการสภา อบต.บ้านไทร
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6251729
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.