คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา  doc120210510065129.doc   09-01-2563  8  2
2   2) การขอใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120210510041046.pdf   09-01-2563  11  1
3   11) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชกิจ) ตาม พรบ.  doc120210510065428.pdf   20-04-2560  11  4
4   18) การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  doc120210510065306.pdf   20-04-2560  5  5
5   16) การรับชำระภาษีป้าย  doc120210510064708.pdf   20-04-2560  6  2
6   15) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120210510064418.pdf   20-04-2560  10  2
7   14) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120210510050915.pdf   20-04-2560  9  4
8   13) การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120210510050453.pdf   20-04-2560  7  2
9   10) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  doc120210510050003.pdf   20-04-2560  8  2
10   12) การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  doc120210510045234.pdf   20-04-2560  6  2
11   10) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  doc220210510044902.pdf   20-04-2560  7  2
12   8) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120210510044324.pdf   20-04-2560  9  2
13   7) การขออนุญาตประกอบกิจการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120210510044142.pdf   20-04-2560  7  2
14   6 )การขอรับหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120210510043839.pdf   20-04-2560  10  4
15   5) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120210510042836.pdf   20-04-2560  8  1
16   3) การขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120210510041555.pdf   20-04-2560  7  5
17   1) การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120210510040745.pdf   20-04-2560  6  1
18   4) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนตามมาตรา 32  doc120210510041910.pdf   20-04-560  6  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.