คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  doc120220426071718.pdf   26-04-2565  19  1
2   คู่มือชำระภาษีท้องถิ่น  คู่มือหน้า1-25 คู่มือหน้า 26-50   25-03-2563  92  13
3   คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านไทร  doc120210511072332.pdf   10-10-2561  83  4
4   คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านไทร  doc120210511072202.pdf   01-10-2561  82  7
5   คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.บ้านไทร  doc120210511071926.pdf   01-10-2560  69  5
6   คู่มืองานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา  คู่มืองานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   10-05-2560  88  3
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.