คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)ทั้ง 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3   18-09-2563  91  24
2   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านไทร-บ้านม่วงเจริญ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   16-04-2563  82  6
3   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านหนองทนง-บ้านหนองเสนิง ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   15-04-2563  82  8
4   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   07-10-2562  86  13
5   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   08-07-2562  87  10
6   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางสุคม ศรีคำภู ไป โรงเรียนวันเจริญสามัคคี)บ้านหนองเสนิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4   05-04-2562  45  4
7   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายมูล แพงแย้ม ถึงสามแยกลาดยาง บ้านนายอวง เย็นสุข)บ้านกระวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลที่มาราคากลาง   02-04-2561  46  6
8   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   02-04-2561  41  2
9   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายสมิด เรืองฉาย ไป บ้านนายสมยศ แท่นดี)บ้านไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   27-03-2561  43  5
10   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมแปลงที่ดินสาธารณะหนองลำดวน 1 และ 2 (ช่วงที่1)บ้านลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปข้อมูลราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   09-03-2561  42  5
11   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากทางเข้าศาลาประชาคมบ้านโคกวัด)บ้านโคกวัด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ข้อมูลประมาณราคา   02-03-2561  46  5
12   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมพ่อพัก จากบ้านนายพิรุณ ไป สามแยกทิศใต้นอกหมุ่บ้าน ตะมาดปวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   20-02-2561  39  5
13   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากแยกบ้านนางกาย จุไรย์ ไป บ้านนางอ้วน รวดเร็ว)บ้านนหนองทนง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ข้อมูลประมาณราคา   20-02-2561  43  5
14   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก(สายกลางหมู่บ้านจากศาลาประชาคมไปบ้านนายละเอียด หายโศก)บ้านตังกอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   29-01-2561  40  5
15   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางมณี ทองด้วง ถึ่ง บ้านนายบุญถม ภูพนมภูมิ)บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลพาณิช   19-01-2561  42  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.