คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ไฟล์   11-04-2565  31  1
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านกระวัน - ตำบลโคกยาง) ตำบลบ้านไทร  doc120211123093741.pdf   18-11-2564  114  8
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านกระวัน-ตำบลโคกยาง) ตำบลบ้านไทร โดยวิธีการคัดเลือก  doc120211118043822.pdf   16-11-2564  119  3
4   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120211029083404.pdf   19-10-2564  129  10
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านตะมาดปวง-บ้านหนองทนง) ตำบลบ้านไทร หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  doc120210921071654.pdf   17-09-2564  160  6
6   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210910094134.pdf   08-09-2564  160  3
7   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา รถยนต์ส่วนกลาง  doc120210805085201.pdf   15-06-2564  138  0
8   ประกาศจัดซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง  doc120210805085108.pdf   31-05-2564  144  1
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4  doc120210805074236.pdf   05-10-2563  144  2
10   โครงก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)ทั้ง 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3   18-09-2563  244  27
11   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3  doc120210805074157.pdf   03-07-2563  131  3
12   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านไทร-บ้านม่วงเจริญ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   16-04-2563  228  8
13   โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านหนองทนง-บ้านหนองเสนิง ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   15-04-2563  255  17
14   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2  doc120210805074116.pdf   08-04-2563  135  4
15   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1  doc120210805073857.pdf   06-01-2563  121  6
16   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   07-10-2562  224  14
17   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   08-07-2562  238  14
18   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางสุคม ศรีคำภู ไป โรงเรียนวันเจริญสามัคคี)บ้านหนองเสนิง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4   05-04-2562  167  5
19   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายมูล แพงแย้ม ถึงสามแยกลาดยาง บ้านนายอวง เย็นสุข)บ้านกระวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลที่มาราคากลาง   02-04-2561  158  6
20   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2   02-04-2561  154  2
21   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายสมิด เรืองฉาย ไป บ้านนายสมยศ แท่นดี)บ้านไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   27-03-2561  160  5
22   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมแปลงที่ดินสาธารณะหนองลำดวน 1 และ 2 (ช่วงที่1)บ้านลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปข้อมูลราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   09-03-2561  159  5
23   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากทางเข้าศาลาประชาคมบ้านโคกวัด)บ้านโคกวัด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ข้อมูลประมาณราคา   02-03-2561  180  5
24   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมพ่อพัก จากบ้านนายพิรุณ ไป สามแยกทิศใต้นอกหมุ่บ้าน ตะมาดปวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   20-02-2561  161  5
25   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากแยกบ้านนางกาย จุไรย์ ไป บ้านนางอ้วน รวดเร็ว)บ้านนหนองทนง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ข้อมูลประมาณราคา   20-02-2561  172  5
26   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก(สายกลางหมู่บ้านจากศาลาประชาคมไปบ้านนายละเอียด หายโศก)บ้านตังกอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลประมาณราคา   29-01-2561  165  5
27   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางมณี ทองด้วง ถึ่ง บ้านนายบุญถม ภูพนมภูมิ)บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  แบบ ปปช.01 แบบสรุปราคากลาง แบบ ปร.5 แบบ ปร.4 ข้อมูลพาณิช   19-01-2561  164  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.