คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
เธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™เธเธฒเธฃเนƒเธซเน‰เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การลงทะเบียนคำขอรับเบี้ยความพิการ  doc120210513093351.pdf   20-04-2558  52  2
2   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา  doc120210513093224.doc   20-04-2558  63  0
3   การรับชำระภาษีป้าย  doc120210513093123.pdf   20-04-2558  53  1
4   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120210513093015.pdf   20-04-2558  46  0
5   การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120210513092907.pdf   20-04-2558  52  0
6   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120210513092702.pdf doc220210513092702.pdf   20-04-2558  54  0
7   การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  doc120210513092551.pdf   20-04-2558  55  0
8   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชกิจ) ตาม พรบ.  doc120210513092451.pdf   20-04-2558  51  0
9   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  doc120210513092318.pdf   20-04-2558  48  0
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120210513092155.pdf   20-04-2558  54  0
11   การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120210513092003.pdf   20-04-2558  54  1
12   การขออนุญาตประกอบกิจการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  doc120210513091823.pdf   20-04-2558  52  0
13   การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120210513091716.pdf   20-04-2558  49  0
14   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120210513091501.pdf   20-04-2558  51  1
15   การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร มาตรา 32  doc120210513091340.pdf   20-04-2558  53  0
16   การขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120210513091117.pdf   20-04-2558  52  1
17   การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120210513090729.pdf   20-04-2558  55  1
18   การขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120210513090403.pdf   20-04-2558  47  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.