คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ขัอมูลทั่วไปของ  อบต.
ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปราสาทโดยเส้นทางคมนาคม

สายโชคชัย – เดชอุดม เป็นระยะทางประมาณ   22   กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ   59 กิโลเมตร

ตำบลบ้านไทร เป็น  1 ใน  18 ตำบล ในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง และตำบลลำดวน อำเภอ ลำดวน

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกันตวจระมวล และตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท

ทิศใต้              ติดต่อ ตำบลคูตัน และตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง

เนื้อที่ตำบลบ้านไทร มีเนื้อที่ประมาณ 58  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36250  ไร่


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลบ้านไทร เป็นพื้นที่ราบ ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นดินปนทราย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ สปก – นส3ก  และไม่มีเอกสิทธิ์ในการทำกินเป็นบางส่วน
สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปตลอดปี มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน         ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง
ฤดูฝน          ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อากาศอบอุ่น ฝนตกทั่วไปแต่ไม่ชุก บางปีฝนทิ้งช่วง
ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศเย็นและแห้งแล้ง ลมพัดแรง

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร มีดังนี้

หมูที่ 1     บ้านไทร
หมู่ที่ 2     บ้านหนองทะนง
หมู่ที่ 3     บ้านกระวัน
หมู่ที่ 4     บ้านม่วงเจริญ
หมู่ที่ 5     บ้านตะมาดปวง
หมู่ที่ 6     บ้านหนองเสนิง
หมู่ที่ 7     บ้านลำดวน
หมู่ที่ 8     บ้านโคกวัด
หมู่ที่ 9     บ้านตังกอ

******************************************** 

ข้อมูลติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ …..

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

หมู่ที่ 2 บ้านหนองทนง ตำบลบ้านไทร 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 044-558995 

e-mail : Bansaiprasat64@gmail.com 

www. Bansaiprasat.go.th

******************************************* 

 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.