คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร
[12-05-2021]   จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
[12-03-2021]   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564  
ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564
[18-01-2021]   ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564 
ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[15-01-2021]   ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
[23-12-2020]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
วันดินโลก
[08-12-2020]   วันดินโลก 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2558
[09-06-2017]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2558 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี พ.ศ.2559
[05-06-2017]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี พ.ศ.2559 
โครงการอบรม กฎ กติกาและทักษะกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
[03-08-2016]   โครงการอบรม กฎ กติกาและทักษะกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน)
[03-08-2016]   ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน) 
รับรางวัลกู้ชีพดีเด่น ระดับประเทศ ( ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 06 มี.ค. 2015 เวลา 05:31 น. )
[06-03-2015]   รับรางวัลกู้ชีพดีเด่น ระดับประเทศ ( ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 06 มี.ค. 2015 เวลา 05:31 น. )  
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4455-8995  
  Mail: bansaiprasat64@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.