คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.217.174    
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
[ 15-03-2564] ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเ ...  
[ 18-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่ิองลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรั ...   doc120210511051649.pdf 
[ 07-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงา ...   รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
[ 06-01-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู ...   ภ.ด.ส 1 ไฟล์แนบชุดที่ 1 ภ.ด.ส 1 ไฟล์แนบชุดที่ 2 ไฟล์ประกาศ 
[ 22-12-2563] ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ มีผล 1 มกราคม 2564   doc120201222034954.pdf 
 
 
   
[ 17-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านตะมาดปวง- ...   doc120210921071654.pdf 
[ 08-09-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   doc120210910094134.pdf 
[ 15-06-2564] ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา รถยนต์ส่วนกลาง   doc120210805085201.pdf 
[ 31-05-2564] ประกาศจัดซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง   doc120210805085108.pdf 
[ 05-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4   doc120210805074236.pdf 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร
จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564
 
ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันดินโลก
วันดินโลก
 
 
 
วัดป่าไทรทอง
วัดป่าไทรทอง
 
ทดสอบ03
ทดสอบ03
 
ทดสอบ02
ทดสอบ02
 
แหนม,ไส้กรอก,ไส้กรอกทรงเครื่อง
แหนม,ไส้กรอก,ไส้กรอกทรงเครื่อง
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.