คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.207.161.67    
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
[ 27-12-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ ...   doc120220109070422.pdf 
[ 16-12-2564] พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔   doc120211226155215.PDF 
[ 09-12-2564] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแล ...   doc120220109070804.pdf 
[ 15-11-2564] ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565   doc120211112071333.pdf doc220211111131213.pdf 
[ 21-10-2564] ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต ...   doc120211021075856.pdf doc220211021075856.pdf 
 
 
   
[ 18-11-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านกระว ...   doc120211123093741.pdf 
[ 16-11-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยา ...   doc120211118043822.pdf 
[ 19-10-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   doc120211029083404.pdf 
[ 17-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านตะมาดปวง- ...   doc120210921071654.pdf 
[ 08-09-2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   doc120210910094134.pdf 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร
จิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านไทร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564
ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564
ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต ปี 2564
 
ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันดินโลก
วันดินโลก
 
 
 
วัดป่าไทรทอง
วัดป่าไทรทอง
 
ทดสอบ03
ทดสอบ03
 
ทดสอบ02
ทดสอบ02
 
แหนม,ไส้กรอก,ไส้กรอกทรงเครื่อง
แหนม,ไส้กรอก,ไส้กรอกทรงเครื่อง
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8995  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.